Privacy, AVG en Cookiebeleid

FrieWheelers, gevestigd aan de Dijkstraat 25, 8801 LR te Franeker, respecteert je privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Contactgegevens:
E Info@friewheelers.nl
T (06) 57 65 12 79 of (06) 81 47 60 91

Persoonsgegevens die wij verwerken
FrieWheelers verwerkt persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en Achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E mailadres
 • Foto’s gemaakt in jouw opdracht

Bijzondere en / of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en / of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de toestemming van ouders persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@friewheelers dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens:
FrieWheelers verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van nieuwsbrieven en / of reclamefolders
 • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten aan je te leveren
 • Om afspraken met je te kunnen maken
 • FrieWheelers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Factuur en offerte administratie.

Geautomatiseerde besluitvorming
FrieWheelers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoelang we persoonsgegevens bewaren. FrieWheelers bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia: 7 jaar >wettelijke verplichting
 • Adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
 • Telefoonnummer: 7 jaar >wettelijke verplichting
 • Email adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
 • Foto’s: 3 jaar >bestelperiode tenzij anders overeen gekomen

Delen van persoonsgegevens met derden
FrieWheelers verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. FrieWheelers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken. FrieWheelers gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FrieWheelers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@friewheelers.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan vragen wij je een kopie identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op jouw verzoek. FrieWheelers wil je er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoongegevens beschermen
FrieWheelers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzing tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op of via info@friewheelers.nl